Acasă 2 LA SUTA

2 LA SUTA

Există o modalitate simplă care permite românilor să ne sprijine: donarea a 2% din impozitul pe venit, o sumă care oricum este virată către stat în cazul în care nu se optează pentru redirecționarea acesteia prin simpla completare a unui formular (formularul 230).

Dacă doriţi să ne viraţi 2%, completaţi formularul 2% și atașaţi-l la declaraţia de venit.

În afară de datele personale, pe cerere trebuie să menţionaţi:

  • Denumire entitate nonprofit: FUNDATIA PARADA
  • Număr de indentificare fiscală a entitaţii non-profit: 980 56 08
  • Cont bancar RON (IBAN): RO 91 BACX 0000 0045 0350 1002 (RON)

În mod normal formularul trebuie atașat Declaraţiei de venit global. Legea nu impune obligativitatea depunerii formularului contribuabilului.

Dacă vă aflaţi în situaţia în care doriţi să redirecţionaţi cei 2%,aveţi 3 opţiuni:

  1. Mergeţi la Administraţia Financiară de care aparţineţi, completaţi formularul 230 şi îl depuneţi la ghişeu.
  2. Trimteţi prin Poşta Română, cu confirmare de primire – Formularul 230 completat cu datele dvs. personale la care anexaţi o copie de pe CI/BI – Administraţiei Financiare în circumscripţia căreia sunteţi arondat.
  3. Ne trimiteţi formularul 230 completat şi semnat prin Poşta Română, la care anexaţi o copie de pe CI/BI şi ne ocupăm noi mai departe.

Formularul 230 se completează şi se depune până la data de 25 mai 2018.

Adresa noastră este în strada Bucur 23, sector 4 040292 Bucuresti

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi pe e-mail: birou@paradaromania.ro sau prin telefon: (0)21 – 331 17 99  (program de birou: 8.00-17.00).